O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Elbląskiej” zostało powołane do życia przez Duszpasterstwo Osób Chorych i Niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność już od 1988 roku na terenie Archidiecezji Warmińskiej jako Duszpasterstwo Osób Chorych i Niepełnosprawnych, a od grudnia 1992 roku na terenie Diecezji Elbląskiej jako Stowarzyszenie „Centrum Ochotników Cierpienia”.

Prezesem Stowarzyszenia jest pani Maria Piechowska, zaś opiekunem duchowym – ks. Grzegorz Królikowski.

Działalność Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Elbląskiej jest bardzo bogata. Stowarzyszenie prowadzi Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka”; uczestniczy w comiesięcznej Mszy Świętej dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w każdą drugą sobotę miesiąca o godzinie 1100; organizuje turnusy rehabilitacyjne dla chorych i niepełnosprawnych, połączone z rekolekcjami oraz pielgrzymki i wycieczki – w kraju i za granicą. Ochotnicy Cierpienia uczestniczą w Światowych Dniach Młodzieży, pomagają w zaopatrzeniu w wózki inwalidzkie, sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny dla osób, które potrzebują takiej pomocy, zachęcają do bezinteresownej pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, przeprowadzają szkolenia wolontariatu, czy spotykają się w grupach modlitewnych.

Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Elbląskiej aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem „Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej” i innymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Działalność Stowarzyszenia  dnia 07 października 2011 roku została uhonorowana TUUSem – statuetką przyznwaną za działalnść charytatywno-społeczną.