Przekaż 1 % na Centrum Ochotników Cierpienia

                     

STOWARZYSZENIE CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA

DIECEZJI ELBLĄSKIEJ

Z SIEDZIBĄ PRZY PARAFII BŁ. DOROTY Z MĄTÓW

 W ELBLĄGU

 

 

 

„Nie pytam się Ciebie: jaka jest Twoja narodowość,

Twoje imię, język, ale pytam się o Twoje cierpienie.”

 

ks. Luigi Novarese

Każdy może okazać pomoc osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, przeznaczając 1 % swojego podatku dochodowego za rok kalendarzowy na ten cel. Wystarczy ten 1 % przekazać na konto Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „Centrum Ochotników Cierpienie Diecezji Elbląskiej” zostało powołane do życia przez Duszpasterstwo Osób Chorych i Niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność już od 1988 roku na terenie Archidiecezji Warmińskiej jako Duszpasterstwo Osób Chorych i Niepełnosprawnych, a od grudnia 1992 roku na terenie Diecezji Elbląskiej jako Stowarzyszenie „Centrum Ochotników Cierpienia”.

 

FORMY DZIAŁALNOŚCI:

 

  • Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Katolickiego DOROTKA
  • Uczestnictwo we Mszy Świętej dla „Ochotników Cierpienia” – osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w każdą drugą sobotę miesiąca, organizując transport dla potrzebujących (kościół bł. Doroty z Mątów w Elblągu, godz. 1100)
  • Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla chorych i niepełnosprawnych, połączonych z rekolekcjami; pielgrzymki i wycieczki – w kraju i za granicą
  • Uczestnictwo w Światowych Dniach Młodzieży
  • Pomoc w zaopatrzeniu w wózki inwalidzkie, sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny dla osób, które potrzebują takiej pomocy
  • Zachęcanie do bezinteresownej pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, szkolenia wolontariatu
  • Spotkania w grupach modlitewnych
  • Współpraca ze Stowarzyszeniem „Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej” i innymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych

 

 

Stowarzyszenie „Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Elbląskiej”

z siedzibą w Elblągu jest katolickim stowarzyszeniem,

które zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla miasta Gdańska,

XII Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdyni

Pod numerem KRS 0000232444.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego

(w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r.)

Stowarzyszenie „Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Elbląskiej”

ul. Rawska 16A, 82-300 Elbląg

telefon: (055) 235 32 73

REGON 220023605

BNP Paribas Bank

Nr 0716 0014 6217 4282 5290 0000 01