Ks. prałat Luigi Novarese błogosławionym

11 maja 2013 roku w Rzymie odbyła się uroczystość beatyfikacyjna ks. prałata Luigiego Novarese, założyciela Cichych Pracowników Krzyża. Było to wielkie święto tych wszystkich, którzy swoje własne cierpienie jednoczą z męką Chrystusa, szczególnie zaś dla członków Centrum Ochotników Cierpienia na całym świecie.

Dnia 21 listopada 1985 roku stowarzyszenie Cichych Pracowników Krzyża skierowało do kard. Ugo Poletti, ówczesnego wikariusza papieskiego dla Diecezji Rzymskiej, prośbę o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Luigi Novarese. W dniu 26 kwietnia 1991 roku w Rocca Priora (Rzym) rozpoczął się etap diecezjalny procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. prałata Luigi Novarese, który zakończył się 17 grudnia 2003 roku. Komisja historyczna zgromadziła w tym czasie materiał zajmujący ponad 1560 stron. W czasie procesu przesłuchano 93 świadków, w tym 7 kardynałów, 4 biskupów, 10 księży, 41 Cichych Pracowników Krzyża i członków „Centrum Ochotników Cierpienia” oraz 32 osoby świeckie. Wszystkie akta procesu zajmują 9 woluminów (1911 stron), ale cała dokumentacja jest o wiele szersza. Składa się z 50 woluminów. Wśród nich są pisma Sługi Bożego: medytacje, rozważania, modlitwy, listy, instrukcje, artykuły, korespondencja rodzinna, apostolska oraz dotycząca stowarzyszenia.

27 marca 2010 Benedykt XVI wydał dekret o heroiczności cnót sługi Bożego Luigi Novarese. Ostatnim etapem procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Luigi Novarese, było zatwierdzenie cudu za Jego wstawiennictwem, którego Benedykt XVI dokonał 19 grudnia 2011 roku. W ten sposób zakończył się proces beatyfikacyjny. Ogłoszenie sługi Bożego Ks. prałata Luigi Novarese błogosławionym Kościoła (obrzęd beatyfikacji) nastąpiło 11 maja 2013 w rzymskiej Bazylice św. Pawła za Murami.